bg

Innovativ og bærekraftig teknologi.

Proff Kulde ønsker at vår virksomhet skal bidra på en bærekraftig måte i samfunnet. For oss betyr dette i hovedsak at ønsker å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, samt at vi ønsker å utvikle innovative og miljøvennlige produkter for våre kunder.

De siste årene har Proff Kulde hatt sterkt fokus på innovasjon og utvikling av egen teknologi. Vi har opparbeidet oss høy kunnskap på bruk av naturlige kuldemedier, som gjør oss i stand til å levere komplette anlegg for kjøling, frys eller oppvarming.