Proff Kulde - Produkter - CO2PRO™ Freeze

CO2PRO™ Freeze.

Proff Kulde leverer CO2PRO™ Freeze fryseanlegg for innfrysning av fisk og andre næringsmidler om bord i fiskefartøy eller for landbasert industri. Stadig økende krav til kvalitet i de fleste foredlingsprosesser, gjør at behovet for fryseanlegg er stort for aktører innenfor denne sektoren.
Les mer

Proff Kulde leverer fryseanlegg etter alle behov, og vi prosjekterer og leverer i samarbeid med kunden.

Egenskaper og fordeler:

  • CO2 som kuldemedium muliggjør temperaturer ned mot minus 50oC.
  • CO2 kuldemedium har blitt et stadig mer naturlig valg for bruk i kuldeanlegg. CO2 er ikke giftig og krever ikke brannsikre EX-rom
  • CO2 er svært godt egnet for varmegjenvinning, fryseanleggene kan leveres med varmegjenvinning som opsjon
  • CO2PRO™Freeze fryseanlegg kan prosjekteres og dimensjoneres etter de fleste behov

Kontakt oss for et tilbud basert på ditt frysebehov, så bistår vi med å finne rett løsning!

Proff Kulde - Produkter - CO2PRO_Freeze

Aktuelle lenker

Referanser