Proff Kulde - Produkter - CO2PRO™ RSW-anlegg

CO2PRO™ RSW.

Proff Kulde har gjennom egen innovasjon designet og utviklet et CO2 RSW-anlegg som nå er tilgjengelig for markedet. Med støtte fra miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, har vi utviklet et kompakt og miljøvennlig RSW-anlegg, som også kan installeres om bord i mindre fiskefartøyer. Vår RSW-løsning er i ferd med å bli svært populær blant redere og fartøyer som trenger et moderne og bærekraftig system for kjøling av fisk. RSW-systemer er også godt egnet for den landbaserte fiskeindustrien som trenger god kjølekapasitet gjennom hele produksjonsprosessen.
Les mer

Grunntanken i vårt innovasjonsprosjekt var å endre den komponenten som tradisjonelt har gjort et slikt anlegg unødvendig komplekst. Konkurrerende bedrifter benytter fordampere (varmevekslere) som historisk sett ble utviklet for olje- og gassindustrien. Proff Kulde har nå tilpasset varmeveksleren til behovet i kuldebransjen, noe som ikke minst muliggjør et mer kompakt design av RSW-anlegget og følgelig en rimeligere produksjon. Dette kommer også kundene til gode gjennom svært konkurransedyktige priser.

Teknisk leder i Proff Kulde, Morten Andre Engen, forklarer noe av nyvinningen slik: - Fordampere utviklet for olje og gassindustrien er dårlig egnet for lav flow (på CO2-side) og drenering av væske og olje. Våre nyutviklede varmevekslere er tilpasset dette og tillater at vi kan halvere bruken av dyre høytrykks kuldekomponenter.

Proff Kulde har utviklet en ny type fordamper til bruk i RSW-anlegg med CO2 som miljøvennlig kuldemedium. Et RSW-anlegg er et kjølesystem som bruker sjøvann til å holde fisk og annen fangst nedkjølt om bord på fiskebåter inntil den blir levert landet på fiskemottaket.

Myndighetene har innført strenge reguleringer for bruken av blant annet freon (R22) som ble forbudt fra og med 1.1.2015, og derfor velger stadig flere å gå over til systemer som benytter CO2 som kuldemedium. Det benyttes også ammoniakk som kuldemedium i RSW-anlegg, men dette er som regel dedikert til de større fartøyene. Det kompakte og tilpassede designet på Proff Kulde sin RSW-løsning muliggjør bruk av RSW-anlegg for en større del av fiskeflåten.

Omtale hos Innovasjon Norge

Proff Kulde fikk flott omtale hos Innovasjon Norge i etterkant av utviklingsprosjektet som ble støttet gjennom miljøteknologiordningen. I tillegg er løsningen publisert på nettstedet The Explorer, som er Norges offisielle markedsportal for grønn teknologi.

Produktomtale på nettstedet The Explorer

Nettstedet The Explorer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der visjonen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger. Proff Kulde lanserte i 2020 en produktomtale på nettstedet, som omhandler vår innovative og bærekraftige RSW-løsning for fiskefartøyer.

Proff Kulde - Produkter - CO2PRO™ RSW-anlegg

Aktuelle lenker

Referanser