Proff Kulde - Produkter - Skreddersydde kuldeanlegg

Skreddersydde kuldeanlegg.

Proff Kulde har i flere år basert oss på opparbeidet kunnskap og egenutviklet teknologi i måten vi designer og drifter våre kuldeanlegg. De siste årene har vi utviklet en rekke løsninger som er å regne for skreddersydde, der vi sammen med kunden kommer frem til hva som vil fungere best.
Les mer

Proff Kulde har medarbeidere med høy kompetanse på mange ulike områder. Samlet besitter våre teknikere mange tiår med erfaring på problemløsning og igangkjøring av komplekse kulde- og varmepumpeanlegg.

Proff Kulde AS har som overordnet mål å levere kulde- og varmetekniske anlegg som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Gjennom innovasjon og produktutvikling skal vi fortsette å videreutvikle våre løsninger slik av kan bidra til å dra bransjen i en riktig retning. Proff Kulde er unik på sin kompetanse rundt ulike anlegg basert på CO2 som naturlig kuldemedium og tilknyttede PLS-systemer (styresystemer).

Vårt arbeid innebærer også å få fram en holdningsendring rundt kuldemediet CO2. Dette er med grunnlag i våre erfaringer med CO2 sammenliknet med tradisjonelle kuldemedier med tanke på effektivitetsgrad, der CO2 kan virke dårligere teoretisk. Det viser seg ofte gjennom vårt arbeid at vi blir negativt overrasket over for eksempel COP på ammoniakk-installasjoner, mens CO2 ofte virker like godt eller bedre enn på papiret. CO2 har ofte vist seg å være det beste også med tanke på energiforbruk per produsert KW kulde eller varme. (Teknisk leder Morten A. Engen)

Proff Kulde er kommet veldig langt i sin teknologiutvikling, og det gjøres løpende forbedringer knyttet til komponenter, sammensetning av komponenter, designforbedringer, forenklinger og effektivisering av byggeprosess og videreutvikling knyttet til styringsprosesser. Vi anser arbeidet vårt for unikt og banebrytende fordi vårt anleggsdesign er en stor forenkling (opp til 40% mindre komponenter i små anlegg) uten at dette går på bekostning av virkningsgrad og energiforbruk.

Aktuelle lenker

Referanser